Kệ đựng bình chữa cháy

Liên hệ

Kệ đựng bình chữa cháy có thể thấy ở các không gian nhỏ hẹp, trong góc để tạo bức tường thoáng. Người dùng nên sử dụng lại kệ đựng bình chữa cháy để tăng thẩm mỹ.